سیستم کورالن زاکت چیست؟
سیستم کورالن زاکت چیست؟

کورالن زاکت، کمپانی ای آلمانی است که با معرفی محصولات زئوویت سعی در دستیابی به آکواریومی با سطح پایین مواد غذایی، به خصوص برای مرجان های SPS داشته است.

یک برداشت غلط در مورد زئوویت این است که آکواریوم هایی که از این سیستم استفاده می کنند مواد غذایی بسیار پایینی دارند، اما در واقع این آکواریوم ها مواد غذایی زیادی دارند که این مواد در چرخه ای مداوم داخل آب آکواریوم قرار دارند.

در حقیقت به جای آن که مواد غذایی آزادانه و به صورت نیتروژن یا فسفر داخل آکواریوم باشند، همان مقدار مواد غذایی از طریق باکتری ها و پلانکتون ها تامین می شوند. مرجان ها با تغذیه از این باکتری ها و پلانکتون ها مواد غذایی مورد نیاز خود را به دست می آورند اما جلبک های هرز نمی توانند از آن ها تغذیه کنند. این جلبک ها عاملی هستند که با پوشاندن سطح مرجان ها رنگ های آن ها را کدر می کنند.

در مجموع سیستم کورالن زاکت در تولید مرجان هایی با رنگ های درخشان بسیار موثر است.

در زیر تصاویری از یک دوره ی پنج هفته ای استفاده از سیستم زئوویت را مشاهده می کنید:

قبل از استفاده از زئوویت:

بعد از گذشت 2 هفته:

بعد از گذشت 3 هفته:

بعد از گذشت 5 هفته:

نظر شما؟