نصب و راه اندازی آکواریوم های گیاهی: زیرلایه 1: مقدمه
نصب و راه اندازی آکواریوم های گیاهی: زیرلایه 1: مقدمه

زیرلایه بخش بسیار مهمی از آکواریوم های گیاهی است که در رشد گیاهان و تولید باکتری ها تاثیر بسیاری دارد. انتخاب مواد مناسب برای زیرلایه به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که قصد دارید آکواریومی پویا با گیاهان فراوان طراحی کنید. در طبیعت در واقع خاک، شن و ماسه ی مورد نیاز گیاهان مهیاست تا آن ها از مواد غذایی موجود در آن ها بهره مند شوند. این مواد غذایی از مناطق مختلف شسته می شوند و به همراه رسوبات آب ته نشین می گردند. اما در آکواریوم های گیاهی با سیستم بسته ای مواجه هستیم که نیاز های غذایی آن را خودمان باید تامین کنیم. به همین دلیل فقط زیرلایه ای که مواد غذایی مناسب را در دل خود داشته باشد می تواند بر رشد گیاهان تاثیر مثبتی بگذارد.

گیاهان آکواریومی غذای خود را از طریق ریشه هایشان جذب می کنند و به خاطر همین موضوع ترکیب زیرلایه تاثیر بسیاری در رنگ، رشد و اندازه ی گیاهان خواهد گذاشت. در ضمن این گیاهان بسته به شکل ریشه و الگوی رشد، نیازهای غذایی متفاوتی دارند. برای مثال گلاسوستیگما در خاک های نرم تر با مواد غذایی زیاد بهتر رشد می کند.

زیرلایه های بسیار با کیفیت ممکن است هزینه ی اولیه ی نصب را بالا ببرند اما از آن جا که این مواد تا سالیان سال و حتی تا آخر عمر آکواریوم کافی خواهند بود، ارزش سرمایه گذاری را دارند. چنانچه از زیرلایه های بی کیفیت استفاده کنید، زمانی که آکواریوم شکل نهایی خود را بگیرد تعویض این زیرلایه بسیار مشکل خواهد بود و ساختار آکواریوم را به هم می ریزد.

نظر شما؟