نصب و راه اندازی آکواریوم های گیاهی: نور -3: انتخاب لامپ
نصب و راه اندازی آکواریوم های گیاهی: نور -3: انتخاب لامپ

انتخاب مناسب لامپ برای رشد مناسب و همچنین ظاهر زیبای آکواریوم بسیار با اهمیت است. نور خورشید در حدود 6500 کلوین است (کلوین در این جا بیانگر دمای رنگی است). نور با دمای رنگی پایین تر از 6000 کلوین بیش از حد زرد رنگ می شود و ظاهر آکواریوم را زشت می کند، همچنین دمای 10000 کلوین بسیار سفید است و در واقع بالاترین دمایی است که برای آکواریوم های گیاهی باید مورد استفاده قرار گیرد. بهترین حالت در زمان استفاده از لامپ های T5 و LED، انتخاب ترکیبی بین 6700 کلوین تا 10000 کلوین است. در صورتی که از لامپ های متال استفاده می کنید دمای 10000 کلوین از لحاظ رنگ و شرایط رشد مناسب است. همچنین از نور یکپارچه آبی کنید چرا که تاثیری در سلامتی و رشد گیاهان نخواهد داشت.

نظر شما؟