نصب و راه اندازی آکواریوم های گیاهی : مقدمه
نصب و راه اندازی آکواریوم های گیاهی : مقدمه

منظره سازی آکواریومی نوعی هنر است که به شما اجازه می دهد منظره ای شگفت انگیز در زیر آب بسازید و آن را بخشی از محیط زندگی روزمره ی خود کنید. برای طراحی این منظره هم می توانید از مناظر زیر آب الهام بگیرید و هم از کوه ها، جنگل ها، صحرا ها و آبشار هایی که روی زمین خودمان می بینیم.

البته طراحی این منظره می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. برای این کار نیاز است که اندکی از اصول طراحی را به کار بگیریم و همچنین با ایده گرفتن از آکواریوم های دیگر و مناظر طبیعت تصمیم بگیریم که قرار است چه چیزی از آب در بیاوریم.

ولی حتی قبل از این که طراحی را شروع کنیم باید بتوانیم محیطی کارآمد در زیر آب بسازیم، چرا که شیمی آب در این هنر بسیار متفاوت از آکواریوم های آب شور و شیرین معمولی است. برخی گیاهان آکواریومی به نور و مواد غذایی بیشتری برای رشد و نمو احتیاج دارند.

نظر شما؟