Zeostart غذای باکتری
Zeostart غذای باکتری

این محصول یک غذای مایع برای تولید مثل و زیاد تر شدن تمام باکتری هایی ک وظیفه دنیتریفیکاسیون را بر عهده دارند می باشد در نتیجه باعث کم شدن فسفات و نیترات می شوند پیشنهاد می شود به صورت روزانه این محصول را برای تغذیه باکتری های دنیتریفیکاسیون به اب اضافه کنید

در صورت زیاد از حد استفاده کردن ممکن است یک لایه قهوه ای یا سبز روشن باکتریایی شبیه دیاتوم در آکواریوم به وجود می آید در زمان رخ دادن این رویداد پیشنهاد می شود مصرف زئوفود 7 و زئو استارت برای چند روز قطع شود تا زمانی ک لایه باکتریایی از بین برود مصرف روزانه برای بالا بردن حجم باکتری ها ضروری می باشد اگرچه پیشنهاد میشود در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به میزان  کمتر به جای یکبار افزودن با حجم بالا این کار صورت گیرد مشاهدات نشان داده است که رنگ مرجان ها وقتی که نیترات و فسفات در بازه نزدیک به غیر قابل اندازه گیری قرار گیرد بهتر است مصرف بیش از اندازه زئو استارت  تاثیرات منفی به همراه دارد اگر نیترات و فسفات بعد از چند هفته زئو استارت کاهش پیدا نکرد پیشنهاد می شود ک مقدار مصرف آن را  کاهش دهید

 

طریقه  مصرف :

1)تانکهای تازه راه اندازی شده با صخره زنده و بدون موجودات زنده  :

5میل به ازای 100 لیتر روزانه به مدت 2 تا 3 روز و پس از آن یک میل به ازای 100 لیتر به مدت دو هفته و بعد از دو هفته میزان مصرف به اندازه تانک های با نیترات و فسفات پایین و شرایط پایدار تغییر کند

 

2)تانک هایی با نیترات و فسفات بالا که برای اولین بار از سیستم زئوویت استفاده می کنند و حاوی موجودات زنده می باشند :

2 میل به ازای 1000 لیتر روزانه و بعد از آن میزان مصرف به اندازه تانکهایی کهنیترات و فسفات پایین و شرایط پارامتر های پایدار دارند تغییر می کند

 

3)تانکهایی با نیترات و فسفات پایین و پارامترهای پایدار که در آنها موجودات زنده وجود دارند  :

یک تا 2 میل به ازای 100 لیتر روزانه با توجه به میزان نیترات و فسفات

*بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که میزان مصرف به صورت 2 تا 4 بار در روز و توسط دوزینگ پمپ انجام شود

نظر شما؟