Zeospurmacroelements Concentrate
Zeospurmacroelements Concentrate

این محصول باعث رشد و همچنین بیشتر شدن رنگ مرجانها می شود.محتویات این محلول شامل عناصری که در نمکها وجود ندارد می شود و این عناصر در آب دریا در پایین ترین میزان یافت می شوند.دوز مصرفی پیشنهاد شده برای این محصول 5 میل به ازای 100 لیتر برای تانکهایی با موجودات زنده زیاد و به میزان کمتر برای تانکهایی با موجودات کمتر است.همچنین این محصول را میتوان در تانکهایی که از متد زئوویت استفاده نمیکنند هم استفاده کرد.

نظر شما؟