Zeofood 7 ترکیبی از باکتریها و غذای مرجانها
Zeofood 7  ترکیبی از باکتریها و غذای مرجانها

ترکیبی از باکتریها و غذای مرجانها

این محصول به صورت مایع بوده و همزمان با محصول زئوبک استفاده می شود.این محلول غذای چندمنظوره هم برای میکروارگانیزمها وهم برای مرجانها می باشد.

زئو فود شامل اسید های آمینه و همچنین چندین ویتامین می باشد که مرجان ها برای به دست آوردن رنگ طبیعی خود به آنها احتیاج دارند در زمان استفاده از زئو فود ممکن است یک لایه قهوه ای و یا سبز باکتریایی مانند دیاتوم در آکواریوم به وجود آید در این زمان پیشنهاد می شود میزان استفاده زئوفود و زئو استارت برای چند روز متوقف شود تا زمانی ک لایه سبز قهوه ای از بین برود این لایه معمولا در زمان استفاده بیش از حد از این محصولات به وجود می آید

میزان استفاده زئو فود :

1)سیستم های تازه راه اندازی شده با لایوراک و بدون موجودات زنده :

در زمان استفاده از سیستم زئوویت 2 تا 4 قطره به ازای 100 لیتر روزانه به مدت دو هفته و در شروع هفته سوم یک یا دو قطره به ازای 100 لیتر یک تا دوبار در هفته تا زمانی که اولین دوره تعویض زئولیت برسد.بعد از اولین تعویض زئولیت یک روز در میان یک قطره به ازای 100 لیتر به مدت دو هفته و در شروع هفته سوم یک قطره به ازای 100 لیتر دو تا سه بار هفتگی

2)تانک های حاوی نیترات و فسفات بالا و موجودات زنده که برای اولین بار از سیستم زئوویت استفاده می کنند :

در زمان شروع سیستم زئوویت یک قطره به ازای 100 لیتر روزانه به مدت دو هفته و در شروع هفته سوم یک قطره به ازای 100 لیتر دو تا 3 بار در هفته تا زمانی ک اولی نتعویض زئولیت فرا برسد بعد از اولین تعویض زئولیت یک روز در میان یک قطره به ازای 100 لیتر به مدت 2 هفته و در شروع هفته سوم یک قطره به ازای 100 لیتر دو تا سه بار در هفته

3)تانک هایی با نیترات و فسفات پایین و پارامتر های پایدار که در آن موجودات زنده وجود دارند و از سیستم زئوویت استفاده می کنند :

یک قطره به ازای 100 لیتر 3 روز در میان به مدت دو هفته تا زمانی ک زئولیت تعویض شود در غیر این صورت یک قطره به ازای 100 لیتر یک تا دوبار در هفته

 

نظر شما؟