Potassium- iodide/fluoride
Potassium- iodide/fluoride

این محلول باعث بهتر شدن رنگ آبی در اس پی اس ها می شود پیشنهاد می شود در زمان شروع یک قطره به ازای 100 لیتر استفاده شود اگرچه میزان مصرف بستگی به تانک شما دارد بهترین نشانگر برای دوز کردن مرجان های زرد است اگر مرجان های زرد شما به رنگ سبز براق ( روشن ) در بیاید نشان دهنده ی بیش از اندازه استفاده کردن این محصول یا محلول های حاوی آهن است وقتی که این اتفاق می افتد مصرف آن را قطع می کنیم تا زمانی که رنگ زرد دوباره برگردد آکروپوراهای آبی رنگ وقتی که کمرنگ تر شوند این محلول را میتوان استفاده کرد در اکثر مواقع دو بار در هفته به میزان یک قطره به ازای 100 لیتر کفایت میکند این محلول را می توان در تانکهایی که از متد زئوویت استفاده نمیکنند نیز استفاده کرد

 

نظر شما؟