Amino acid concentrate LPS
Amino acid concentrate LPS

این محصول غذای با کیفیت بالا بوده که بر پایه آمینو اسید ها تولید شده است برای مرجان های ال پی اس سینارینا،بلاستوموسا،ولسو فیلیا ، فانجیا ،کاتالافیلیا و هلیو فانجیا

مرجان ها در زمان استفاده از این محصول به میزان بیشتری باز می شوند.مصرف روزانه ی این محصول تاثیر مثبتی بر روی رشد مرجان ها دارد و همچنین طول درمان مرجان های آسیب دیده را کمتر می کند پیشنهاد می شود در زمان تغییر سیستم به سیستم هایی با نیترات و فسفات پایین از این محصول استفاده شود

دوزپیشنهادی :

یک میل به ازای 200 لیتر و در زمانی ک بافت مرجان ها به رنگ قهوه ای در آیند میزان مصرف را کاهش می دهیم

نظر شما؟