فهرست دایره المعارف :
(2مورد)
پدیده ی استرس یا شوک اسمزی در شرایطی رخ می دهد که غلظت مواد معدنی در آب بسیار پایین یا بسیار بالا باشد. معمولا ماهی هایی که زادگاهشان سرشار از...
این سیستم که در واقع مخفف Ultra Low Nutrition System به معنای سیستمی با سطح مواد غذایی فوق العاده پایین است یکی از سیستم های مورد استفاده در آکواریوم های...